کد خبر: 1328
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 - 14:25:25   11 May 2015
ارسال به دوستان
الف الف

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان(سهامي خاص) در تاريخ ١٣٧١/٠٩/٠٣ تحت شماره ٩٣٩٣٩ در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيده است؛ مركزاصلي شركت واقع درتهران خيابان وحيددستگردي-خيابان نفت شمالي-کوچه چهارم-پلاک ٨ (ساختمان کوثر) است. ضمناً با توجه به تعلق ٩٩/٩ درصد سهام شرکت به صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت جز واحدهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد.

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان(سهامي خاص) در تاريخ ١٣٧١/٠٩/٠٣ تحت شماره ٩٣٩٣٩ در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيده است؛ مركزاصلي شركت واقع درتهران خيابان وحيددستگردي-خيابان نفت شمالي-کوچه چهارم-پلاک ٨ (ساختمان کوثر) است. ضمناً با توجه به تعلق ٩٩/٩ درصد سهام شرکت به صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت جز واحدهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد.

شرکت های وابسته :

شرکت پلور سبز

شرکت ایران ارقام

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

شرکت بازرسی مهندسی ایران

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

شرکت میرداد

شرکت آلوپن

شرکت ماشین سازی اراک

 دریافت گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به ٣١ شهریورماه ١٣٩٢

وب سایت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان:

 

sarmaye gozari farhangianwww.farinv.com