کد خبر: 1340
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 - 14:40:0   11 May 2015
ارسال به دوستان
الف الف

شما بیمه اتومبیل ، آتش سوزی ، مسئولیت و ... خریداری می کنید تا خیالتان از هزینه و زیان حوادث احتمالی خطرات آسوده باشد . شما به طور ذاتی به دنبال امنیت و آرامش هستید.

 

بیمـه زنـدگـی و سـرمایـه گـذاری

ویژه فرهنگیان

زندگی و امنیت

شما بیمه اتومبیل ، آتش سوزی ، مسئولیت و ... خریداری می کنید تا خیالتان از هزینه و زیان حوادث احتمالی خطرات آسوده باشد . شما به طور ذاتی به دنبال امنیت و آرامش هستید.

برنامه ریزی برای روزهای زندگی و پس از آن ، کاملا منطقی و عاقلانه است . شرکت بیمه معلم پیشنهاد می کند، خردمندانه امنیت را به زندگی خود و خانواده تان هدیه کنید .

مزایا و ویژگی های بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم

·        امکان پرداخت حق بیمه سالانه به صورت اقساط

·        امکان انتخاب ذینفعان و سهم ایشان به دلخواه

·        پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده

·        امکان دریافت اندوخته به صورت مستمری

·        امکان انتخاب سرمایه فوت حادثه جمعا به مبلغ 4 میلیارد ریال

·        معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی ( ماده 136قانون مالیات مستقیم )

·        معافیت مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی ( ماده 136 قانون مالیات مستقیم )

·        اندوخته سرمایه گذاری بیمه زندگی و نیز سرمایه بیمه نامه ، چه در صورت حیات و چه در صورت فقدان بیمه شده ، از سوی طلبکاران حقیقی و حقوقی قابل توقیف نیست .

·        اعطای وام از محل اندوخته تا 90% ارزش بازخریدی بیمه نامه .

·        امکان انتخاب سرمایه فوت عادی بیمه نامه تا مبلغ 2 میلیار ریال.

·        امکان تشکیل صندوق سپرده گذاری سرمایه های مازاد بر حق بیمه بیمه گذار.

·        امکان تعدیل سرمایه و حق بیمه به منظور جبران آثار منفی تورم.

تعهدات بیمه زندگی و سرمایه گذاری

·        پوشش فوت بیمه شده برابر با سرمایه بیمه نامه .

·        پوشش فوت ناشی از حادثه ، تا 4 برابر سرمایه عادی بیمه نامه .

·        پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی دائم ناشی از حادثه .

·        پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی ناشی از حادثه .

·        پوشش هزینه های بیماری های خاص تا 300 میلیون ریال.

·        پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه.

سود سرمایه گذاری

شرکت بیمه معلم ، به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی در کشور با کادر مجرب در عرصه سرمایه گذاری ، سپرده های بیمه گذاران را در مناسب ترین بازارهای مالی سرمایه گذاری کرده و در پایان مدت بیمه ، اصل سپرده ها را همراه با سود تضمین شده بازپرداخت می نماید.

نقش بیمه مرکزی در بیمه های زندگی

عطف به قانون بیمه ، شرکت بیمه قسمتی از حق بیمه های دریافتی بیمه زندگی را در اختیار بیمه مرکزی قرار می دهد تا تضمین ایفای تعهدات هرچه قوی تر و مطمئن تر باشد .از سوی دیگر در صورت ورشکستگی بیمه گر ، بیمه گذاران بیمه زندگی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و در بین معاملات مختلف بیمه ، درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه زندگی است ( ماده 32 قانون بیمه ).

با خرید بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم

·        از خرید ویژه  بیمه سلامت خانواده ( درمان تکمیلی ) برخوردار شوید.

·        در صورت خرید بیمه سلامت و سرمایه گذاری ، از تخفیفات ویژه در حق بیمه  بیمه نامه های بدنه ، اتومبیل و آتش سوزی منزل مسکونی خود استفاده نمائید.