کد خبر: 1341
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 - 14:40:0   11 May 2015
ارسال به دوستان
الف الف

تسهیلات بیمه معلم ویژه فرهنگیان

تسهیلات بیمه معلم در بخش بیمه اتومبیل به شرح ذیل است:

1- فروش بیمه نامه ثالث نقدی فرهنگیان با اعمال 15% تخفیف

2- فروش بیمه ثالث در 8 قسط به صورت کسر از حقوق

3- فروش بیمه بدنه  در 8 قسط  و با اعمال 30% تخفیف به صورت کسر از حقوق

4- فروش بیمه بدنه به صورت نقدی  با 35% تخفیف

توجه به نکات ذیل در خصوص استفاده از تسهیلات فوق ضروری است:

الف- بیمه نامه ها صرفا به صورت نقدی صادر می گردد و حق بیمه در زمان صدور به حساب شرکت منظور

می گردد.

ب- تصویر حکم کارگزینی و یا فیش حقوقی شخص فرهنگی الزامی است.

د- تسهیلات فوق تنها به منظور استفاده از خودروهای سواری شخصی ایجاد گشته است.

و- خودرو بایستی بنام شخص فرهنگی، همسر و فرزندان وی باشد .

ز- اسناد مورد قبول جهت صدور بیمه نامه :

·       سند

·       وکالت قطعی

·       وکالت تعویض پلاک

·       قولنامه بنگاهی دارای کد رهگیری

تسهیلات بیمه معلم در بخش بیمه حوادث  به شرح ذیل است:

فروش حوادث انفرادی در کنار فروش ثالث به بیمه گذاران محترم فرهنگی طی دو قسط و به صورت کسراز حقوق

تسهیلات بیمه معلم در بخش بیمه آتش سوزی به شرح ذیل است:

صدور بیمه آتش سوزی به صورت 8 قسط با تعهدات ذیل به صورت کسر از حقوق و با پوشش های: حریق،

انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از برف و باران و تگرگ، سنگینی برف،

سقوط بهمن، سقوط هواپیما و هلیکوپتر و قطعات منفک شده از آنها، سرقت اموال و اثاثه و لوازم منزل