کد خبر: 1346
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 - 08:46:21   12 May 2015
ارسال به دوستان
الف الف

فلسفه وجودی تاسیس موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ارتقای وضعیت معیشتی جامعه فرهنگی کشور از طریق سرمایه گذاری و سایر فعالیت های اقتصادی به منظور کسب بیشترین سود برای اعضای موسسه است. از سوی دیگر، موفقیت در فعالیت های اقتصادی مستلزم مشورت و تفکر جمعی متخصصان حوزه های مختلف اقتصادی و بهره گیری از ابتکارها، افکار و دیدگاه های جامعه هدف است.

برای دستیابی به این هدف، روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با طرح، برنامه ریزی و اجرای «بانک ایده»، بهره گیری موسسه از جدیدترین ایده های اقتصادی فرهنگیان سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

حضور گسترده فرهنگیان در تمام نقاط کشور، نعمت و غنیمت بزرگی برای موسسه محسوب می شود و استفاده از ایده های ایشان، با دو هدف صورت می گیرد: نخست اینکه فرهنگیان از امکان شناسایی دقیق بهترین فرصت های سرمایه گذاری در مناطق بومی خود برخوردار بوده و فرصت ها، تنگناها و چالش های اقتصادی منطقه را بهتر می شناسند. دوم اینکه تمامی فرهنگیان از سود فعالیت های اقتصادی موسسه در نقاط مختلف کشور بهره مند خواهند شد.

روابط عمومی موسسه با گردآوری ایده های ابتکاری فرهنگیان، آن را در اختیار تیم های تخصصی اقتصادی موسسه قرار داده تا ایده های عملی و سودآور، استخراج شده و در مسیر اجرا و بهره برداری قرار گیرد. لازم به ذکر است که موسسه در اجرای پروژه های مذکور از مشورت، همفکری و همکاری تنگاتنگ صاحبان ایده نیز استفاده خواهد کرد.

از آنجایی که موسسه متعلق به تک تک فرهنگیان عضو است، بی تردید ایده ها، ابتکارات و دیدگاه های آنها، کاملا دلسوزانه، منصفانه و با در نظر گرفتن دورنمای قابلیت اجرایی و بیشترین سوددهی طرح خواهد شد.

همچنین به بهترین ایده هایی که قابلیت اجرایی داشته و درنهایت منافع فرهنگیان عضو موسسه را بیش از پیش تامین کند، جوایز نفیسی مانند کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی، سکه طلا و ... اهدا خواهد شد.

فرهنگیان محترم می توانند ایده های خود را همراه با ذکر مشخصات به آدرس پست الکترونیکی نمایندگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در استان بوشهر به آدرس info@tifcobu.ir ارسال نمایند.