کد خبر: 1349
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 - 22:22:22   21 April 2015
ارسال به دوستان
الف الف

عضويت در مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان اختياري مي باشد.

عضويت در مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان اختياري مي باشد. كليه كاركنان وزارت آموزش و پرورش در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه محل خدمت نسبت به تكميل فرم عضويت مؤسسه اقدام نمايند . متقاضيان عضويت در مؤسسه با تأييد و ارائه فرم " درخواست عضويت در مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان "، به امور مالي منطقه مربوط اجازه مي‌دهند ماهيانه تا سقف پنج درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنها را به عنوان حق عضويت ماهيانه كسر و به حساب مؤسسه واريز نمايند. لازم به ذكر است بر اساس تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است همه ساله معادل مجموع مبالغ سپرده اعضا را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به حساب اين موسسه واريز نمايد. سهم‌الشركه فرهنگيان که عبارت است از جمع پرداختی عضو و سودهاي سالانه متعلقه پرداختی دولت بعلاوه سود هاي سالانه متعلقه، در هنگام بازنشستگي و از كارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌گردد . با تكميل فرم عضويت توسط متقاضي و ثبت مشخصات فرد مورد نظر در سيستم عمليات اعضاء صندوق ذخيره فرهنگيان، متقاضي به عنوان عضو صندوق شناخته می شود.