کد خبر: 1351
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 - 22:22:22   21 April 2015
ارسال به دوستان
الف الف

فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بازنشستگی، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو، واریزی دولت، سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی واریزی عضو و دولت و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند.

فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بازنشستگی، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو، واریزی دولت، سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی واریزی عضو و دولت و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند.

همچنین فرهنگیانی که خواستار انصراف از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند، می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش منطقه خود و با پر کردن یک فرم، انصراف خود از عضویت را اعلام کنند. انصراف دهندگان پس از انصراف سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آن و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند. سهم دولت به انصراف دهندگان از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق نمی گیرد.

چنانچه فردي بخواهد به دلیل بازنشستگی و یا انصراف از عضويت موسسه خارج شود و سرمايه خود را دريافت نمايد ضمن دارا بودن يكي از وضعيت های مندرج در بخشنامه ٨٠٠ بايد نسبت به تعيين تكليف چگونگي بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي اقدام نمايد.

 

بخش نامه عضویت تمامی فرهنگیان و امکان سپرده گذاری بازنشستگان


بخش نامه نحوه خروج و تسویه حساب و یا ادامه سپرده گذاری