کد خبر: 1355
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 - 22:22:22   22 April 2015
ارسال به دوستان
الف الف

صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به حداکثر سود که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد، تلاش می کند.

 مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در میان قشر معلمان كشور و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره شركت ها، سرمایه گذاری در سهام شركت ها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد.

صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به حداکثر سود که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد، تلاش می کند با بكارگیری دیدگاه های نوین اقتصادی در كلیه امور و رعایت اصل هسته كوچك و شبكه بزرگ، مناسب ترین خدمات و منافع اقتصادی را برای فرهنگیان تأمین کند.

موضوع فعالیت

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اساسنامه و با توجه به اهداف می تواند در كلیه زمینه ها از جمله موارد ذیل فعالیت نماید:

 • تشویق و ترغیب فرهنگیان به مشاركت در فعالیت های اقتصادی كشور؛ 
 • تشكیل بازار سرمایه و جذب نقدینگی و هدایت آن در بخش های مختلف اقتصادی؛
 • تقویت و حمایت برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار و بورس كالا و توسعه گسترش آن در قالب تأسیس و اداره شركت ها؛
 • ایجاد امكانات لازم برای مشاركت سرمایه های كوچك در بخش تولید؛
 • ایجاد، احداث و تأمین واحدهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و یا سایر فعالیت های مورد نیاز جامعه و یا مشاركت در آنها پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح؛
 • اخذ و اعطای وام و تسهیلات اعتباری؛
 • انجام فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای و مدیریتی و سایر فعالیت های مشابه؛
 • ساخت، اداره یا مشاركت در ساخت و اداره واحدهای رفاهی اعم از مهمان پذیر، باشگاه، واحدهای مسكونی و غیرمسكونی و... پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح؛
 • سپرده گذاری در بانك ها، مؤسسات اعتباری یا سایر واحدهای مجاز داخلی و خارجی؛
 • هدایت و بهره برداری از سرمایه گذاری ها و مشاركت های انجام شده از طریق اداره امور شركت های مورد سرمایه گذاری، تدوین و ارائه سیستم ها و روش های مورد نیاز به منظور بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاری های و مشاركت های انجام شده در تمامی زمینه ها؛
 • مشاركت با افراد حقیقی و حقوقی و منابع مالی و نهادها و سازمان های اقتصادی و مالی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تأمین منابع مالی با رعایت مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران؛
 • ایجاد و اداره مراكز بهداشتی و درمانی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به فرهنگیان و سایر اقشار پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح؛
 • اعطای وام و تسهیلات برای بهره گیری از خدمات كارگزاری بازرگانی؛
 • تأمین سرمایه، تأسیس، ایجاد، احداث و اخذ موافقت های اصولی و ساخت و راه اندازی و بهره برداری كارگاه ها و كارخانجات و یا مشاركت در تأسیس و یا خرید و فروش سهام شركت های مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی در زمینه رفع انواع نیازمندی های فرهنگیان؛
 • اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از كشور؛
 • انجام امور كارگزاری بیمه ای پس از اخذ مجوز؛
 • برنامه ریزی و سازماندهی تورهای آموزشی، پرورشی، سیاحتی یا زیارتی پس از اخذ مجوز.
  تبصره: مؤسسه می تواند به منظور اجرای مفاد این ماده، نسبت به تأسیس شركت های لازم اقدام نماید.

منابع مالی مؤسسه

 • حق السهم ذخیره فرهنگیان حداكثر معادل ٥ درصد حقوق و مزایای ماهیانه آنان؛
 • كمك دولت معادل حق السهم پرداختی فرهنگیان؛
 • حق السهم ذخیره دانش آموزان؛
 •  كمك اشخاص و مؤسسات حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی؛
 • حق السهم ذخیره سایر سپرده گذاران.

سپرده گذاران

سپرده گذاران مؤسسه شامل:

 • كاركنان رسمی و پیمانی شاغل در كلیه ادارات و سازمان ها و مؤسسات تابعه و تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش اعم از ستادی، اجرایی و آموزشی در كل كشور و همچنین سرپرستی مدارس و واحدهای آموزشی تابعه در خارج از كشور به عنوان سپرده گذارانی كه در تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم جمهوری اسلامی ایران منظور نظر بوده‌اند كه دولت نیز در ازای این سپرده گذاری رقمی معادل آن را به حساب صندوق واریز می نماید؛
 • دانشجویان متعهد خدمت دبیری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان مراكز تربیت معلم، آموزشكده‌های فنی و دانشسراها كه دارای حكم استخدام آزمایشی رسمی هستند؛
 • كاركنان غیر رسمی شامل قراردادی، خرید خدمت و حق التدریس می‌توانند در مؤسسه سپرده گذاری نمایند اما عضویت اصلی و رسمی آنان از زمانی خواهد بود كه به استخدام رسمی یا پیمانی در وزارت آموزش و پرورش در آیند. حقوق و بهره وری این گونه افراد از مؤسسه، صرفاً مربوط به میزان مبالغ پرداختی بابت سرمایه گذاری در مدت زمان مشاركت آنان خواهد بود.
 • كلیه مؤسسین و پرسنل مدارس غیر انتفاعی به صورت شخص حقیقی و مدارس غیر انتفاعی به صورت شخص حقوقی؛
 • كلیه دانش آموزان كشور.